Będziesz zwiększał doznawaną przez nią przykrość nietaktownymi uwagami

0

Czy więc, wiedząc jak bardzo jest zawstydzona, będziesz zwiększał doznawaną przez nią przykrość nietaktownymi uwagami i okazywał swój brak kultury. Każdy z chłopców chce być jak naj- 4 szybciej dorosłym. A jednocześnie w momencie, w którym • może wykazać swoją dojrzałość, zachowuje się jak smarkacz. Dorosły mężczyzna, znający fizjologię kobiety postępuje inaczej, zachowuje się tak, jakby nic nie zauważył. Jak więc jest z tą rycerskością? Przecież obojętne jest, czy kobieta ma lat dwadzieścia czy sześćdziesiąt, czy też jest to rówieśniczka chłopca — jego szkolna koleżanka. W każdym przypadku należy traktować ją jak kobietę i postępowanie nasze musi wobec tego być zgodne z przyjętymi powszechnie zasadami okazywania kobiecie szacunku, uprzejmości w każdej sytuacji.

W przypadku kiły

0

W przypadku kiły w róksie sto- 120 sunku przy silnym przekrwieniu narządów płciowych i nawet bardzo nieznacznych uszkodzeniach nabłonka na powierzchni tych narządów, zarazki chorób wenerycznych — krętki blade — dostają się na narządy płciowe tej drugiej, dotąd zdrowej osoby. Przez niewidoczne gołym okiem uszkodzenia nabłonka, zarazki przedostają się do głębszych warstw, a potem do krwi. Oprócz tej drogi zakażenia — nazywanej bezpośrednią — istnieje możliwość zakażenia się w sposób pośredni. Zdarza się tak w przypadkach rzeżączki, jeśli ktoś śpi w pościeli osoby chorej lub używa jej ręcznika kila Najgroźniejszą z chorób wenerycznych jest kiła. Wywołana jest ona zarazkiem, zwanym krętkiem bladym. * W przebiegu kiły jest kilka okresów, w których choroba ma różny stopień nasilenia.

Ten stan psychiczny jest bardzo charakterystyczny dla młodzieży

0

Ten stan psychiczny jest bardzo charakterystyczny dla młodzieży w okresie dojrzewania. Owa zmienność nastroju, chwiejność psychiczna są bardzo częste. Młodzież w tym okresie łatwo rozśmieszyć byle czym i łatwo doprowadzić do przygnębienia. Chwiejność psychiczna jest prawdopodobnie związana z grą hormonalną. Nie znamy mechanizmu tego zjawiska, ale wpływ hormonów jest niewątpliwy. Kiedyś zgłosił się do mnie chłopak i prosił, żebym mu dał jakieś lekarstwo, bo on ma taką dziwną dolegliwość: w momentach najbardziej nieodpowiednich wybucha śmiechem. I wcale mu się śmiać nie chce i nie ma z czego, ale — mimo że jest zły sam na siebie — nie może się powstrzymać. I ludżie na niego patrzą jak na głupiego i on sam widzi śmieszność i nie- naturalność tej sytuacji.

„Drastanie” zbliża nas do upragnionej dorosłości

0

Dochodzi się jednak do tego momentu, kiedy „dorastanie” zbliża nas do upragnionej dorosłości. Co też się wówczas dzieje w nas pod względem anatomicznym? Największe przeobrażenia zachodzą w układzie płciowym. Dotychczas układ ten nie pracował. Znajdował się w ciele chłopca w stanie (nazwijmy to tak — nikomu nie ubliżając) zalążkowym. Poszczególne narządy układu płciowego, choć ukształtowane, jeszcze nie funkcjonowały. Zmiany w tym układzie rozpoczynają się na sygnał wydany przez układ nerwowy w postaci bodźców nerwowych oraz przez układ hormonalny. Sygnały te zostają wydane dopiero wtedy, kiedy organizm osiągnie odpowiedni stopień ogólnego rozwoju fizycznego. I właśnie dlatego okres dojrzewania u każdego człowieka przebiega inaczej.

Odczucie przyjemności

0

Polucjom, wzwodom towarzyszy jakieś odczucie przyjemności. Szczególnie z polucjami wiążą się bardzo gwałtowne doznania — nazywa się to orgazmem. Polucje występują samoistnie, zazwyczaj we śnie. Ale mogą wystąpić nawet i w dzień, na jawie, jeżeli chłopak silnie się podnieci. Ponieważ sprawia mu to przyjemność, stara się to powtarzać. A że istnieje gotowość fizjologiczna do takich czynności, więc chłopak zaczyna wywoływać u siebie polucje w sposób świadomy. Zazwyczaj polega to na drażnieniu członka ręką, ale bywa i tak, że chłopak tak intensywnie myśli o sprawach podniecających, tak sobie coś wyobraża i marzy, aż doprowadza do wytrysku. .I to właśnie świadome wywoływanie podniecenia i orgazmu nosi nazwę onanizmu.

Od zewnątrz prącie okryte jest skórą

0

Od zewnątrz prącie okryte jest skórą, która przyczepia się do końcowego jego odcinka, zwanego żołędzią. Na żołędzi tworzy się fałd skórny, zWany napletkiem. U niektórych ludów istniał zwyczaj o znaczeniu higienicznym — polegający na podcinaniu napletka — obrzezanie. Obrzezanie bywało też związane z obrzędami religijnymi. Zwyczaj ten u Arabów utrzymał się do dnia dzisiejszego. Żołądź jest bardzo bogato unerwiona. Na stosunkowo małej powierzchni nagromadzonych jest dużo zakończeń nerwowych, dzięki czemu ta właśnie część prącia jest najbardziej wrażliwa i w czasie stosunku płciowego doprowadza u mężczyzny do gromadzenia się bodźców nerwowych.

W ostatnich latach następują w naszym życiu ogromne zmiany

0

Ale są na drodze do tego. W ostatnich latach następują w naszym życiu ogromne zmiany. Dotyczą one wszystkich dziedzin i wywierają określony wpływ na nasze życie. Przemiany te niosą ze sobą zjawiska dobre i potrzebne, ale także i niekorzystne. _ Jednym z takich zjawisk jest upowszechnianie się w prasie, filmie fotosów dotyczących erotycznych doznań człowieka. Coraz częściej spotkać można zdjęcia mniej lub bardziej rozebranych kobiet. Różne są tego przyczyny. Jedną z najważniejszych jest fakt, że sprawy płci i życia płciowego człowieka przestały być zagadnieniem zakazanym, stały się jedną z ważnych treści życia, o których każdy powinien być prawidłowo i w porę informowany.

Hormony potwornie gnębią

0

Są tacy. którzy w ogóle nie odczuwają takich potrzeb. Nie mają z tym kłopotu. Ale są i tacy, których hormony potwornie gnębią, którym nie dają spokoju. Jeżeli są w otoczeniu, które też działa podniecająco.” to już wtedy walka jest bardzo trud- Ale wiemy, że zwycięstwo odniesione nad samym sob jest rzeczą bardzo cenną i daje wielką satysfakcję. Wiemy, ż w okresie dojrzewania młodzi ludzie walczą ze sobą bardz często i niejednokrotnie potrafią zdobyć się na wielki wysiłek woli. Zadają sobie jakieś zadania — często trudne ■— np. codziennie nauczyć się iluś tam słówek angielskich, czy codziennie rano się#gimnastykować. Można zatem narzucić pewną dyscyplinę i panowanie nad swoim organizmem.

Manipulacja w kampaniach wyborczych

0

Interesującym sposobem manipulacji są kampanie wyborcze, w których każda partia nakłania do głosowania na swojego kandydata. Wyniki publikowanych sondaży przedwyborczych wywołują pewnego rodzaju postawy konformistyczne. Można zaryzykować stwierdzenie, że to nie wyniki sondaży przedstawiają opinię społeczeństwa, ale to społeczeństwo zachowuje się dokładnie tak, jak podają wyniki sondaży. Ciekawą rozgrywką polityczną (w sensie poznawczym) były polskie wybory prezydenckie w 1990 roku i kandydatura sześciu ludzi sceny politycznej (przypomnimy, że już przed kampanią wyborczą tak naprawdę liczyło się tylko dwóch: L. Wałęsa i T. Mazowiecki) była dla społeczeństwa czymś normalnym z punktu widzenia wyborów prezydenckich. Zaskakującym natomiast dla każdej ze stron był fakt, iż jeden z kandydatów Stanisław Tymiński, (pojawił się po wielu latach w kraju i tak naprawdę nie było do końca wiadomo, skąd i dlaczego) nagle zaczął zyskiwać coraz większe poparcie. To z kolei było rejestrowane w sondażach przedwyborczych i podawane do publicznej wiadomości. Atmosfera, którą wytworzyły media wokół osoby S. Tymińskiego sprawiła, że w pierwszej turze wyborów zdobył aż 23% poparcia (o kilkadziesiąt procent więcej od Mazowieckiego, jednocześnie eliminując go z dalszej walki). We wszelkiego rodzaju wybory są zaangażowane mass media, dlatego nie da się ukryć, że w tym przypadku to one wykreowały S. Tymińskiego i tym samym uplasowały wygraną L. Wałęsy. Notabene były to wyniki także sprawnego działania public relations, które dba o wszystko: od uśmiechu począwszy, a na kolorze krawata i pasujących do niego butów skończywszy.

Ludzie uczą się środków masowych

0

Współcześnie obserwujemy pojawienie się nowych technologii telekomunikacji i informacji (np. komputery, multimedia), które ułatwiają docieranie przekazów do określonych odbiorców i manipulowania nimi. Ogromna popularność mediów (kina, radia, prasy, telewizji) skłania naukowców do badań nad siłą wpływu i rolą tych środków komunikowania masowego w społeczeństwie. Wyniki potwierdziły tezę, że ludzie uczą się środków masowych (co nie musi oznaczać, że zawsze i od razu zmieniają pod ich wpływem swoje postawy). Na tej podstawie wysunięto tzw. hipotezę porządku dziennego, która głosi, że media wywierają istotny wpływ nie tyle na ludzkie opinie, co na kierunki (tj. zakres i hierarchię) myślenia. Odbiorcy nie tylko uzyskują aktualne informacje o wydarzeniach krajowych i zagranicznych, ale również nabywają przekonania o znaczeniu, jakie mają omawiane problemy. Reasumując można stwierdzić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób inni skutecznie wywierają wpływ na daną osobę i co więcej, dlaczego ona ten wpływ akceptuje. Spędzając wiele czasu na kontaktach z innymi ludźmi – my oddziałujemy na nich, oni z kolei wpływają na nas.

Go to Top